Algemeen

Deze disclaimer bevat voorwaarden die van toepassing zijn op de gehele internetsite van Unilux B.V. (www.unilux.nl), gevestigd Schouwrooij 18, 5281 RE Boxtel, Nederland. Unilux B.V. is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 56668651. Wij verzoeken u deze disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Deze internetsite, inclusief alle daarbij toebehorende onderdelen, met uitzondering van enkele hyperlinks, valt onder het eigendom van Unilux B.V. Het is niet toegestaan deze internetsite of gedeelten daarvan te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unilux B.V. Deze toestemming is niet nodig voor niet commercieel persoonlijk gebruik. Op alle gebruikte foto's berust het copyright van Unilux.

Alle informatie, welke op deze internetsite wordt getoond, is door Unilux met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch kan het voor komen dat de informatie, die op deze site wordt gepubliceerd, onvolledig en/of onjuist is. 

De informatie op internetsite wordt regelmatig aangepast en/of aangevuld. Unilux B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel Unilux B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Unilux B.V. in geen enkel geval aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de internetsite via het internet worden verzonden. 

Sommige hyperlinks op deze internetsite leiden naar websites buiten het domein van Unilux B.V., maar zijn geen eigendom van Unilux B.V. Deze zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. In het geval dat deze links worden geactiveerd, zal men de website van Unilux B.V. verlaten. Hoewel Unilux B.V. zeer selectief is ten aanzien van internetsites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites, welke niet door Unilux B.V. onderhouden worden, zullen worden afgewezen.